Villa Venstøp

Status: Ferdigstilt

Byggeår: 2010

Sted: Skien

Typologi: Bolig

ARIO as er tildelt Skien kommunes byggeskikkpris for 2010 for Villa Venstøp. Komiteens begrunnelse: Boligen er plassert godt inn og ned i terrenget, slik at hensynet til naboers lys- og utsiktsforhold er godt ivaretatt. Carport og adkomstforhold er elegant løst med nennsom utyttelse av terrengnivåene. Stuen krager ut i landskapet og fanger inn lys og utsikt på en svært elegant måte. Prosjektet virker tilforlatelig enkelt og rent med sin kubistiske oppbygning av volumer, artikulert med knappe detaljer og gode proporsjoner.

Andre prosjekter

Eidanger seremonibygg

Diplom Is

Villa Stridsklev