Villa Stridsklev

Status: Ferdigstilt

Byggeår: 2022

Sted: Porsgrunn

Typologi: Bolig

Villa Stridsklev ble vinner av Porsgrunn kommunes byggeskikkpris 2023. Dette sa komiteen: Det er et sjeldent og godt eksempel på kombinasjon av bolig og næring, hvor de to delene er tydelig adskilt, men samtidig spiller godt på lag. Tomten er helhetlig opparbeidet, med beplantning og tydelig sonedeling. Sammen med garasjen danner volumene vellykkede og definerte uterom. Tross prosjektets relativt store omfang fremstår det fra adkomstsiden nedtonet. Her får båndtekkingen fra taket fortsette ned på veggen og bli til fasaden. Boligen skjermer seg mot offentligheten og gata. Ved det inntrukne inngangspartiet på hjørnet, og ved utgangen til den vestvendte plattingen i forlengelse av dette, der hvor man oppholder seg, er det det gjort et unntak. Her er fasaden utført i ubehandlet treverk, materialet som også går igjen på de øvrige fasadene. Mot øst og den private hagen åpner huset seg. Her slipper større vindusflater inn morgensolen, og omfavner utsikten mot Kattøya og Eidangerfjorden. Byggeskikkpriskomiteen peker spesielt på det helhetlige samspillet mellom uteområder og bygningsmasse som stillferdig og vellykket.

Andre prosjekter

Eidanger seremonibygg

Diplom Is

Villa Fjellhamar