Eidanger seremonibygg

Status: Ferdigstilt

Byggeår: 2023

Sted: Porsgrunn

Typologi: Offentlig

Porsgrunn kommune utlyste en konkurranse for oppførelse av en nytt seremonibygg hvor religiøs nøytralitet og arkitektoniske kvaliteter skulle stå i sentrum. Hovedfokus i prosjektet var å lage et livssynsåpent seremonirom hvor alle kunne føle seg velkomne uavhengig av tro og religiøs tilhørighet. Prosjektet er nennsomt plassert i et område med naturlig vegetasjon og mange kulturminner. Det har en trygg og harmonisk selvstendighet i omgivelsene uten å komme i visuell konkurranse med Eidanger middelalderkirke, som ligger tett på. Bygningen er tredelt, med en seremonidel, en driftsdel og en administrativ del. Seremoniarealene har en sirkulær form, noe som gir bygget et tydelig særpreg og skiller den formmessig fra de andre bygningsdelene. Administrasjon og drift er bevisst lagt på hver sin side av seremonirommet for å holde dem separert. Dette gjør at det er mulig å operere i alle sonene uten å forstyrre hverandre. Kunstverket «Sann tid» av Anne Stabell, er oppført på seremonisalens fondvegg.

Andre prosjekter

Diplom Is

Villa Stridsklev

Villa Fjellhamar