Ario Arkitekter

Om oss

ARIO har som mål å jobbe med alle aspekter innen det arkitektoniske arbeidsfeltet og vi hjelper deg gjerne med alt fra enkle tilbyggsjobber til regulering og byfornyingsprosjekter. Vårt mål er uansett å sikre et best mulig resultat som ivaretar kundens økonomiske hensyn uten at dette går utover den arkitektoniske kreativitet og kvalitet.

ARIO søker en interessant og kreativ prosess. Vi er opptatt av vår relasjon til våre klienter og samarbeidspartnere, noe som og betyr at vi inviterer klienter til å delta kreativt gjennom prosessen om dette er ønskelig og gjennomførbart. Målet er å utvikle selvstendige konsepter på alle våre prosjekter.

ARIO sine prosjekter har ingen fast form. Vi baserer vårt arbeid på klientens ønsker og behov og former dette i lys av hvilket landskap prosjektet befinner seg i. Vi er opptatt av at våre bygg skal være rasjonelle i sitt møte med sine omgivelser og at hvert prosjekt har en god miljøprofil.

ARIO drives av sivilarkitekt Arild Sannes utdannet fra Bergen Arkitekthøgskole 2004.

Ario AS, Olavsgate 4, 3916 Porsgrunn // Telefon +47-472 02 835 // E-post post@ario.no // Org.nr. NO 989 745 654 MVA

Nettsiden er levert av Superlativ.