Frierstien Internat

Status: Ferdigstilt

Byggeår: 2018

Sted: Porsgrunn

Typologi: Skole

Gamle Frierstien internat fra 1980 ble revet for å gjøre plass til et nytt på Grenland Folkehøyskole.

Andre prosjekter

Eidanger seremonibygg

Diplom Is

Villa Stridsklev