Ario Arkitekter

Villa Venstøp

ARIO as er tildelt Skien kommunes byggeskikkpris for 2010 for Villa Venstøp. Komiteens begrunnelse: Boligen er plassert godt inn og ned i terrenget, slik at hensynet til naboers lys- og utsiktsforhold er godt ivaretatt. Carport og adkomstforhold er elegant løst med nennsom utyttelse av terrengnivåene. Stuen krager ut i landskapet og fanger inn lys og utsikt på en svært elegant måte. Prosjektet virker tilforlatelig enkelt og rent med sin kubistiske oppbygning av volumer, artikulert med knappe detaljer og gode proporsjoner.

Skien Krematorium

Skien Krematorium ble ferdigstilt Januar 2012 og ligger på Nordre kirkegård. Bygget er knyttet til Nordre kapell med en mellomgang. Skien krematorium dekker i dag alle krav som myndighetene har stilt til rensing. Kapasiteten ved anlegget er derfor tilpasset forespørselen i området, ca 250 – 300 kremasjoner per år, – men kan enkelt utvides. Skien krematorium er også bygget for å kunne tilby tjenester til andre kirkesamfunn og er livssynsnøytralt, noe mottaksrommet gir preg av.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Siv.ark Gunnar Dale.

Utsmykning av Johan Fredrik Arntzen.

Ario AS, Olavsgate 4, 3916 Porsgrunn // Telefon +47-472 02 835 // E-post post@ario.no // Org.nr. NO 989 745 654 MVA

Nettsiden er levert av Superlativ.